Privacy en veiligheid

Privacy en veiligheid

Juwel’s Beauty Center, gevestigd aan Brugplein 2, 8223 AK Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

(W) www.juwelsbeautycenter.nl

Brugplein 2
8223 AK  Lelystad

(T) 0320-248040

R.C. Kotzebue is de Functionaris Gegevensbescherming van Juwel’s Beauty Center.
Zij is te bereiken via info@juwelsbeautycenter.nl

Juwel’s Beauty Center verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via ons online afsprakensysteem (Onlineafspraken.nl), Facebook en/of de geschreven klantenkaart bij de kassa.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en de social media als Facebook en Onlineafspraken.nl hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@juwelsbeautycenter.nl. Dan verwijderen wij deze de informatie direct.

Juwel’s Beauty Center verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor geautomatiseerde besluitvorming.
Juwel’s Beauty Center neemt echter geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Juwel’s Beauty Center) tussen zit.

Juwel’s Beauty Center gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Onlineafspraken.nl online Agenda, welke AVG beschermd is.
 • Social Media, likes op onze pagina Kapsalon Juwel’s Beauty Center.
 • Website. Wij gebruiken alleen functionele of noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de Juwel's Beauty Center website goed werkt. Ook hiervoor geldt dat geen persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Via analytische cookies worden - met behulp van derden (Google Analytics) - statistische gegevens over het websitegebruik verzameld zodat de website optimaal kan werken en/of verbeterd kan worden in het voordeel van onze bezoekers. 
 • Geschreven klantenkaarten met de naam, telefoonnummers en kleurgegevens per data van de klant zitten in een met een sleutel afgesloten kaartenbak.
 • De computer waarop de gegevens en afspraken in onlineafspraken.nl verwerkt worden, beschikt over een up-to-date virusbescherming.
 • De computer waarop e-mailcontact kan plaatshebben met de klant beschikt eveneens over een up-to-date virusbescherming.

Uw persoonsgegevens bewaren we zolang u dat - als klant - wenst. Zolang u klant bij ons bent, bewaren we uw gegevens zorgvuldig, maar zodra u daar om vraagt, worden deze gegevens direct verwijderd.

Juwel’s Beauty Center deelt absoluut geen persoonsgegevens met derden, anders dan en alleen dan wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account op onlineafspraken.nl. Deze gegevens kunt u via elke bevestiging e-mail direct inzien en aanvullen of verwijderen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@juwelsbeautycenter.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Echter: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart en dus: onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.
Juwel’s Beauty Center zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Juwel’s Beauty Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Juwel’s Beauty Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@juwelsbeautycenter.nl

Gegevens van ons Online afsprakensysteem
OnlineAfspraken.nl
Savannahweg 8
3542 AW  Utrecht
(T) 030-2412042
 
(W) www.onlineafspraken.nl
(E) info@OnlineAfspraken.nl


Wij gebruiken dit online afsprakensysteem:

 • Voor het beheer van een lijst met contactgegevens van de klant. Via klantenbeheer online.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.


Juwel’s Beauty Center bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen van onbepaalde tijd (tenzij anders aangegeven), maar niet langer dan u als klant dat wenst voor de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia.
 • Adres
 • Telefoonnummer.

 

Ik heb het gelezen